• Nieuws Bayards
  • Vacatures
  • Over ons
  • Contact
 
 

Disclaimer

“De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. In dat geval is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken, te openbaren, te distribueren, te kopiëren, te printen of er op te vertrouwen.

Bayards Aluminium Constructies B.V. is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Bayards Aluminium Constructies B.V.  kan niet garanderen dat het verzonden e-mailbericht vrij is van virussen of andere malware, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.”